Suojalla katsotaan metsiä eri näkökulmista

(Julkaistu Oriveden Sanomissa 17.10.2018)

Metsäpäivä lauantaina 27.10. tarjoaa metsänomistajille ja luonnonystäville monipuolisen kattauksen Oriveden Suojalla. Paikalla on asiantuntijoita Metsäkeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, metsänomistajista ja luontojärjestöistä.

Metsänomistaja Timo Kujala kertoo käytännön kokemuksia jatkuvapeitteisestä metsänkasvatuksesta ja sen kannattavuudesta. Kujalan mukaan peruskysymys on, miten tuottaa enemmän arvokkaita puita vähemmillä kuluilla.

– Avohakkuun ja istutuksen jälkeen on tärkeää hoitaa taimikot ajallaan. Ensiharvennuksen oikea ajoitus on ratkaiseva tulevan metsän kehityksen kannalta, mutta puuston vartuttua on taloudellisesti kannattavampaa lähteä yläharventamaan kuin alaharventamaan. Näin tuotetaan arvokasta tukkipuuta ja tulevat uudistuskulut jäävät pois.

– Onhan kaiken kannattavan liiketoiminnan peruste minimoida kuluja ja tuottaa mahdollisimman paljon korkean jalostusasteen tuotteita, eli metsätaloudessa tukkipuuta, sanoo Kujala. Hän lisää, että avohakkuu voi olla kannattavaa teollisuuden kannalta, muttei useinkaan metsänomistajan kannalta.

Luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen Metsäkeskuksesta kertoo, miten metsänomistaja voi suojella luontoarvoja metsissään. Jo 10 vuotta toimineessa Metso-ohjelmassa metsänomistajat voivat tarjota kohteitaan suojeluun vapaaehtoisesti. Ruutiainen kertoo kohteiden valintaperusteista sekä vaihtoehtoisista suojelutavoista ja niiden korvauksista.

Pirkanmaalla on toteutettu jo 300 pysyvää Metso-suojelukohdetta, pinta-alaltaan 1–200 hehtaaria ja yhteensä 3 000 hehtaaria. Metso-rahaa on edelleen hyvin tarjolla Pirkanmaalla ja muualla Länsi-Suomessa. Ruutiainen pitää Metso-suojelua hyvänä vaihtoehtona esimerkiksi perikunnille.

Ruutiainen kertoo myös määräaikaisista suojelusopimuksista, jotka keskittyvät metsälain suojaamien arvokkaiden pienkohteiden, kuten puronvarsien ja lehtojen ympärille. Lisäksi on olemassa säätiöitä ja järjestöjä, joille voi myydä tai testamentata kohteita suojeltavaksi tai lahjoittaa rahaa suojelun tueksi.

Tutkija Markus Melin Luonnonvarakeskuksesta on selvittänyt kanalintupoikueiden esiintymistä erilaisissa metsissä yhdistämällä laserkeilauksen ja riistakolmiolaskennan. Tutkimus osoittaa, että kanalintupoikueita esiintyi merkittävästi enemmän metsissä, joissa oli tiheämpi aluskasvillisuus ja latvusto. Metsän täydellinen ennakkoraivaaminen ja voimakas harventaminen poistavat metsästä ne piirteet, jotka ovat kanalintupoikueille tärkeimpiä.

Melin kertoo myös uusimpia tutkimustuloksia muun muassa pienriistalajien ja riekon kantojen kehityksestä sekä riistakolmioaineiston ja kaukokartoitusaineiston yhteiskäytöstä tutkimuksessa.

Aluesihteeri Juho Kytömäki Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiristä kertoo metsien monimuotoisuuden monista merkityksistä. Tilaisuuden juontaa metsäasioita pitkään seurannut ympäristötoimittaja Ismo Tuormaa.

Kaikille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään kello 11–16.30. Paikalla on aineistoa tutustumista varten jo kello 10:stä lähtien. Ohjelmassa on keskusteluja ja lounas. Tilaisuuden järjestävät Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri, mukana ovat myös Oriveden kaupunki ja Suomen metsäkeskus.

Teksti: Auli Kilpeläinen