Avainsanahaku: Luontokohteet

Eräpyhä-esite

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen laatima esite Eräpyhän virkistys- ja luonnonsuojelualueesta. Pdf-muotoisen esitteen voi lukea tai ladata alla olevasta ikkunasta:

Vuosikokous 2017

Vuosikokous to 16.3.2017 klo 18 Oriveden Opiston Topelius-salissa, os. Koulutie 5, Orivesi.  Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokous. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Aluksi luontokuvia ja kertomuksia Oriveden uusista luontohelmistä Eräpyhästä ja Pukala–Punkaniemestä.

Siikaneva

© Timo Nieminen

Siikaneva sijaitsee Ruoveden kunnan alueella. Pinta-alaltaan Siikaneva on 9,5 km2. Alue on perustettu vuonna 1988 ja se on Metsähallituksen hoitama. Siikaneva on Pirkanmaan laajin yhtenäinen suoalue ja samalla maakunnan tärkein soidensuojelualue. Siikaneva on arvokas linnustoltaan. Siikanevaa halkoo pitkospuureitit. Jaarikanmaan laavu… (LUE LISÄÄ)

Iso-Vuorijärvi

Iso-Vuorijärven alue sijaitsee Oriveden kunnan alueella. Sinne poiketaan 66-tieltä. Autolla pääsee n. 500m päähän ns. lippa-luolasta. Luolalle johtaa hieno polku kauniin kangasmetsän lävitse. Luolaa on käytetty nuotiopaikkana. Luolta lähtee osin varsin vaikeakulkuinen polku kohti Kirvesjärven laavua. Sieltä polku jatkuu Kirvesjärvet-tietä… (LUE LISÄÄ)

Juupajoen Rotkolaakso

© Helena Mendelin

Jääkauden muovaama rotkolaakso sijaitsee Korkeakosken taajaman vanhan tehdasmiljöön välittömässä läheisyydessä. Rotkossa on monipuolinen lehtomainen kasvillisuus. Rotkon pohjalla virtaava joki, suosii myös herkempiä kasvilajeja mm. kotkansiipeä ja lehtokortetta. N. 40 lintulajia on havaittu alueella mm. Suomessa harvinainen virtavästäräkki. Rotkossa on opasteet… (LUE LISÄÄ)

Susimäen aarnialue

© naatti.net© naatti.net

Susimäki sijaitsee Ruoveden kunnan alueella, sinne poiketaan 66-tieltä Karhulantietä. Susimäki on pienehkö (54 ha) vanhojen metsien suojelualue, jossa on runsas kasvien ja lintujen lajisto. Alueella kulkee mielenkiintoinen maastoon muotoutunut polku.