Eräpyhän suojelu uuteen harkintaan

Eräpyhä

(Tiedote 13.2.2017)

Hallinto-oikeuden tuore päätös tarjoaa Oriveden kaupungille uuden mahdollisuuden suojella Eräpyhän virkistysalue.

Oriveden kaupungille myönnetty maisematyölupa Eräpyhän retkeily- ja ulkoilualueen hakkuisiin on kumottu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Oikeus katsoo, että Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan olisi täytynyt tehdä luontoselvitykset liito-oravista, ennen kuin se myönsi luvan hakkuille.

Oikeus toteaa myös, että harvennus- ja avohakkuu asemakaavan mukaisella retkeily- ja ulkoilualueella ei ole asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaista toimintaa.

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä oikeuden päätös tarjoaa Oriveden kaupungille uuden hienon mahdollisuuden suojella omistamansa Eräpyhän retkeily- ja ulkoilualue kokonaisuudessaan.

Suunnittelija Timo Laine Metsähallituksen luontopalveluista on sekä harrastuksenaan että työn puolesta tutkinut Eräpyhän luontoa. ”Päätös on tärkeä, sillä se osoittaa, että luonnonsuojelulaki on laki siinä missä muutkin, eikä sitä voida sivuuttaa ympäristölautakuntien päätöksenteossa”, Laine toteaa.

Eräpyhässä käy myös retkeilyä ja luontovalokuvausta harrastava Minna Knuuttila. ”Koko hakattavaksi aiotun virkistysalueemme hakeminen metsiensuojeluohjelmaan olisi tehtyjen luontoselvitysten ja ELY-keskuksen lausunnon perusteella erittäin järkevää”, kiteyttää Knuuttila.

Päätöksestä valittivat Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys, Eräpyhä-adressin käynnistäjä Timo Peltoniemi ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri.

Eräpyhän kalliojyrkänteet nousevat korkealle Längelmävedestä. Eräpyhän alue koostuu olemassa olevasta 14 hehtaarin luonnonsuojelualueesta ja siihen rajautuvasta 12 hehtaarin retkeily- ja ulkoilualueesta. Eräpyhän vanhoissa metsissä asuu monia uhanalaisia eläinlajeja, ja ylhäällä niemen kärjessä on esihistoriallinen pyhä paikka Nunnankirkko. Oriveden Eräpyhä ja Pukala-Punkaniemi on valittu Suomen 100 luontohelmen joukkoon.

Eräpyhän virkistysalueen säästämiseksi on kerätty jo noin 2000 ihmisen adressi. Viime lokakuussa 17 Oriveden kaupunginvaltuutettua teki aloitteen, jonka mukaan kaupungin on otettava nykyisen luonnonsuojelualueen laajennus uudelleen käsittelyyn.

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry