Eräpyhä taas uudelleen uhattuna!

Eräpyha ©Roni Halme

Kamppailu Eräpyhän suojelusta jatkuu.

Oriveden kaupunki on päättänyt hakea maisematyölupaa hakkuille, jotka kohdistuvat vielä suojelemattomaan noin 6,5 hehtaarin osaan Eräpyhän retkeily- ja ulkoilualueesta.

Toukokuussa 2017 ympäristölautakunta ehti jo hyväksyä koko 12 hehtaarin suojelun METSO-ohjelmaan 52 000 euron korvauksella, mutta kaupunginhallitukselle tämä ei käynyt. Kuitenkin Oriveden kaupunki päätyi suojelemaan osan eli 4,5 hehtaaria marraskuussa 2017. Suojelu tapahtui korvauksetta osana Luontolahja satavuotiaalle Suomelle -kampanjaa.

Lopun alueen kohtalo jäi auki, ja uhka on nyt realisoitumassa. Maisematyölupaa käsitellään tämän kevään aikana. Toivoa on, sillä voitimme jo kertaalleen alueesta käydyn kiistan hallinto-oikeudessa. Virkistyalueella on tutkimuksessa havaittu liito-oravan reviirejä. Juuri tulleessa uhanalaisraportissa eli Punaisessa kirjassa liito-orava palasi taas uhanalaisten luokkaan. Sen lisäksi alueella on havaittu harvinaisia tai muuten huomionarvoisia lintulajeja kuten hömötiainen, mehiläishaukka, harmaapäätikka, pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu, kultarinta ja palokärki, sekä erilaisia uhanalaisluokituksissa olevia sieni-, jäkälä- ja kasvilajeja.

Toimi Eräpyhän puolesta!

  • Kun Eräpyhän hakkuita käsitellään ympäristölautakunnassa, voit jättää lyhyenkin omasanaisen huomautuksen lautakunnalle. Seuraa tilannetta. Toimintaideoista voit kertoa hallituksen jäsenille.
  • Jollet ole vielä kirjoittanut adressia, tee se ja kerro adressista ystävillesi. www.adressit.com/erapyhan_retkeilyalue_sailytettava_ja_suojelualue_laajennettava