Toimi Eräpyhän puolesta!

© Timo Laine

Oriveden kaupunki aikoo hakata Eräpyhässä sijaitsevan retkeily- ja virkistysalueensa (avohakkuuta vajaat 7 ha ja harvennushakkuuta noin 5 ha) välittömästi nykyisen luonnonsuojelualueen vierestä. Ympäristölautakunta ehti jo vuonna 2014 ehdottaa retkeily- ja virkistysaluetta METSO-ohjelmaan, mutta kaupunki tekikin viime vuonna täyskäännöksen. Nyt hakkuille on myönnetty jo maisematyölupa, josta luonnonsuojeluyhdistys tulee valittamaan hallinto-oikeuteen.

Alueella on muun muassa vanhaa kuusivaltaista rinnemetsää ja kallionaluslehtoa. Lehtipuuvaltainen rantametsä kuuluu erittäin uhanalaiseksi luokitellun (EN) valkoselkätikan reviiriin. Hakattavaksi suunnitellulla alueella elää myös vaarantunut (VU) liito-orava sekä useita harvinaisia tai muuten huomionarvoisia lintulajeja:
mehiläishaukka (VU), harmaapäätikka, pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu, kultarinta ja palokärki.

Eräpyhä pitää suojella luonnonarvojen, kulttuurihistorian, merkittävän virkistyskäytön ja hienojen maisemien vuoksi. Eräpyhä tunnetaan upeana paikkana myös muualla kuin Orivedellä.

Lisätietoja: timo.peltoniemi[at]elisanet.fi , puh. 0400 966 653.
www.adressit.com/erapyhan_retkeilyalue_sailytettava_ja_suojelualue_laajennettava