Oriveden Eräpyhä säästettävä hakkuilta

Eräpyhä 23.4.2016 © Timo Laine

Suomen luonnonsuojeluliiton valtuuston julkilausuma 23.4.2016 Orivedellä

Etelä-Suomen metsistä vain pari prosenttia on suojeltu. Suojeltujen metsien määrää Pirkanmaalla ja muualla Etelä-Suomessa on lisättävä harvinaistuneiden elinympäristöjen ja vaateliaiden metsälajien turvaamiseksi. METSO-ohjelman määrärahojen pienentäminen alle puoleen vaikeuttaa metsien suojelua. Samaan aikaan hakkuupaineet ovat kasvaneet ja metsäluonto pirstoutuu yhä nopeammalla vauhdilla. Kuntien virkistysmetsien jättäminen metsätalouden ulkopuolelle on yksi keino helpottaa metsäluonnon ahdinkoa.

Oriveden kaupungilla on kaavoitettu retkeily- ja virkistysalue 1960-luvulla perustetun Eräpyhän suojelualueen vieressä. Kaupunki selvitti ympäristölautakunnan aloitteesta suojellun alueen laajentamista, kunnes se veti hakemuksensa yllättäen pois keväällä 2015. Nyt kaupunki aikoo avohakata alueelta 7 hehtaaria kauas näkyvää vanhaa virkistysmetsää ja lisäksi tehdä 5 hehtaarin harvennushakkuut.

Längelmäveden rannassa sijaitseva Eräpyhä kuuluu erittäin uhanalaiseksi luokitellun valkoselkätikan reviiriin. Alueella elää myös liito-orava sekä mehiläishaukka, harmaapäätikka, pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu, kultarinta ja palokärki. Maasto on osin jyrkkärinteistä ja kivikkoista, ja kasvisto on monipuolinen kallionaluslehtoineen.

Eräpyhällä on myös kulttuurihistoriallista merkitystä. Niemen kärjessä sijaitsee muinainen uhripaikka Nunnankirkko. Jo alueen nimi huokuu kunnioittavaa suhtautumista luontoa kohtaan. Adressi Eräpyhän puolesta on kerännyt tähän mennessä jo yli tuhat allekirjoittajaa.

Orivedellä on toinenkin arvokas metsäkohde, joka on parhaillaan hakkuusuunnitelmien alla. Metsäyhtiö UPM:n omistama Punkaniemi on edustavaa vanhaa metsää uhanalaisine lajeineen. Aivan alueen naapurissa olevaa, valtion omistamaa Pukalan virkistysmetsää uhkaa rantojen mökittäminen, mikäli Metsähallituksen suunnitelmat ja Oriveden rantaosayleiskaava toteutuvat nykymuodossaan.

Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa edistää sekä Eräpyhän että Punkaniemen ja Pukalan suojelua. Nämä alueet ovat meille kaikille yhteistä suomalaista metsäperintoä. Oriveden kaupungille tarjoutuu hieno mahdollisuus säästää Eräpyhä Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2016/oriveden-erapyha-saastettava-hakkuilta

Taustatiedoksi:

Suomen luonnonsuojeluliiton valtuusto kokoontui 23.-24.4.2016 Oriveden Opistolla.